Welkom bij

Psychologenpraktijk de Wit

Logo De Wit Kinderpsychologen

Psychologenpraktijk de Wit helpt kinderen van 0 jaar t/m de basisschoolleeftijd traumatische ervaringen te verwerken zodat ze weer toekomen aan hun ontwikkeling en zich veerkrachtiger gaan voelen. Ouders worden bij de behandeling betrokken om de verbinding tussen ouder en kind (verder) te versterken.Ā 

Afspraak maken
Er kan telefonisch of via de mail contact gelegd worden. Vervolgens bespreken we de vraag en bekijken we of mijn hulp daarbij aansluit. Wanneer besloten wordt om tot aanmelding over te gaan, wordt er een intakegesprek gepland.

Aanwezigheid
Op de woensdagen werk ik vanuit Gezondheidscentrum de Eik. De overige dagen werk ik elders, maar in gezamenlijk overleg kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn om ook op andere dagen af te spreken.

Vergoedingen
Ik heb contracten met de 8 Achterhoekse Gemeenten voor behandeling van kinderen. Om in aanmerking te komen voor vergoeding heeft u een verwijsbrief van de (huis)arts of gemeente nodig. Behandeling van volwassenen wordt in veel gevallen ook vergoed.

Direct regelen

Telefonische afspraak

Voor het maken van een afspraak kun u dagelijks telefonisch contact opnemen.

Afspraak per mail

U kunt ook per mail een afspraak maken.

Onze specialisaties

Kinderen kunnen zich erg machteloos en angstig voelen wanneer ze steeds geplaagd worden door ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden. Dit geeft de ouder ook vaak een machteloos gevoel en vanuit al deze nare gevoelens kan de band tussen het kind en de ouder onder druk komen te staan. Door ouders bij de behandeling te betrekken ontstaat er weer meer ruimte om de verbinding tussen ouder en kind te versterken. Ouderschap kan onder druk komen te staan wanneer ouders steeds geplaagd worden door traumatische ervaringen uit het verleden. Daarom bied ik naast traumabehandeling aan kinderen ook traumabehandeling aan ouders.

Infant Mental Health

Infant Mental Health

Onderzoek en behandeling aan de allerjongsten (tot ca 6 jaar). De IMH-visie heeft onder andere als doel om vanuit een veilige ouder-kind relatie de ontwikkeling van het jonge kind te versterken en te verbeteren. Traumabehandeling vanuit de IMH-visie betekent dat ouders altijd betrokken worden bij de behandeling aan het jonge kind.

Trauma

Trauma

Het in kaart brengen van klachten gerelateerd aan traumatische ervaringen en de behandeling hiervan. Behandeling vindt meestal plaats door middel van EMDR en/of CGT. Ik ben opgeleid tot EMDR Practitioner.

EMDR

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een behandeling voor kinderen en volwassenen die last hebben van traumatische ervaringen en/of angstklachten. Lees meer op de website van EMDR Nederland.

Gedragstherapie kind

Andere behandelmethoden

Naast EMDR kan er gebruikt gemaakt worden van andere traumabehandelmogelijkheden zoals: Imaginair Exposure, Imaginair Rescripting en Traumagerichte cognitieve gedragstherapie.

Over Cindy de Wit

De afgelopen jaren heb ik als GZ-Psycholoog veel ervaring opgedaan binnen de specialistische jeugd GGZ en de gehandicaptenzorg. Mijn expertise ligt met name op het gebied van het jonge kind en ouderschap (IMH-specialist) en op het gebied van psychotrauma (EMDR-practitioner).

Ik vind het belangrijk om te investeren in de vroege ontwikkeling van kinderen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het kind opgroeit in interactie met zijn ouders en omgeving. Door te investeren in de vroege ontwikkeling en te bouwen aan een stabiele en veilige relatie tussen ouders en kind zullen problemen op de kortere, maar ook op de langere termijn verminderd en zelfs voorkomen kunnen worden.

Naast hulp aan jonge kinderen en gezinnen bied ik ook supervisie aan orthopedagogen en psychologen die in opleiding zijn tot GZ-psycholoog. Zie mijn LinkedIn voor meer informatie.

Cindy de Wit Psycholoog

Magnetic Fotografie

Kwaliteit

kwaliteit De Wit kinderpsychologen

Ik ben BIG-geregistreerd en heb mij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van GZ-Psychologen (NVGzP) en de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Ik ben daarnaast in bezit van een Kwaliteitsstatuut GGZ, die in de praktijk in te zien is, net als het privacystatement. Tevens ben ik aangesloten bij de NVGzP Klachtenregeling en geschillencommissie.